تبلیغات

لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

Poster

Abyss (Eobiseu / 어비스)

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

  • سال : 2019
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Arabic Abyss.2019.E06   sonataa
http://ommofans.blogspot.com/ 
Arabic Abyss.2019.E05   sonataa
http://ommofans.blogspot.com/ 
Czech Abyss E10 CZ   Radosestalo
netflix version 
Czech Abyss E09 CZ   Radosestalo
netflix version 
Czech Abyss E08 NF   Radosestalo
netflix version 
Czech Abyss E07 NF   Radosestalo
netflix version 
Czech Abyss E06 NF   Radosestalo
netflix version 
Czech Abyss E05 NF   Radosestalo
netflix version  
Czech Abyss E04 NF   Radosestalo
netflix version 
Czech Abyss E03 NF   Radosestalo
netflix version 
Czech Abyss E02 NF   Radosestalo
netflix version 
Czech Abyss E01 NF   Radosestalo
netflix version 
English 深渊.어비스-Abyss.E14.190618.HDTV.H264-NEXT-NF   gabbyu
[NETFLIX] Synced to NEXT version. Runtime: 1:03:26. Follow gabbyu_subs on Twitter for subtitle updates 
English 深渊.어비스-Abyss.E13.190617.HDTV.H264-NEXT-NF   gabbyu
[NETFLIX] Synced to NEXT version. Runtime: 1:00:07. Follow gabbyu_subs on Twitter for subtitle updates 
English 深渊.어비스-Abyss.E12.190612.HDTV.H264-NEXT-NF   gabbyu
[NETFLIX] Synced to NEXT version. Runtime: 1:07:28. Follow gabbyu_subs on Twitter for subtitle updates 
English 深渊.어비스-Abyss.E11.190611.HDTV.H264-NEXT-NF-V2   gabbyu
[NETFLIX] Synced to NEXT version. Runtime: 1:08:01. Synced to NEXT version. **Scene from 25:10-27:17 now has translations added thanks to jiwonkimm** Follow gabbyu_subs on Twitter for subtitle updates 
English 深渊.어비스-Abyss.E11.190611.HDTV.H264-NEXT-NF   gabbyu
[NETFLIX] Synced to NEXT version. Runtime: 1:08:01. Synced to NEXT version. **NOTICE: The scene from 25:10-27:17 doesn't have any translated lines due to the source (NF) edited out on that scene.** Follow gabbyu_subs on Twitter for subtitle updates 
English 深渊.어비스-Abyss.E10.190605.HDTV.H264-NEXT-NF   gabbyu
[NETFLIX] Synced to NEXT version. Runtime: Ep. 9, 58:14. Ep. 10, 1:00:00, Follow gabbyu_subs on Twitter for subtitle updates 
English 深渊.어비스-Abyss.E09.190604.HDTV.H264-NEXT-NF   gabbyu
[NETFLIX] Synced to NEXT version. Runtime: Ep. 9, 58:14. Ep. 10, 1:00:00, Follow gabbyu_subs on Twitter for subtitle updates 
English 深渊.어비스-Abyss.E08.190529.HDTV.H264-NEXT-NF   gabbyu
[NETFLIX] Synced to NEXT version. Runtime: 58:55. Follow gabbyu_subs on Twitter for subtitle updates. 
English 深渊.어비스-Abyss.E07.190528.HDTV.H264-NEXT-NF-V2   gabbyu
[NETFLIX] Synced to NEXT version. Runtime: 58:39. Translations for the missing scene (06:30-07:43) are now added thanks to evelynray! Follow gabbyu_subs on Twitter for subtitle updates. 
English 深渊.어비스-Abyss.E07.190528.HDTV.H264-NEXT-NF   gabbyu
[NETFLIX] Synced to NEXT version. Runtime: 58:39. **NOTICE: The scene from 06:30-07:43 doesn't have any translated lines due to the source (NF) edited out on that scene. Netflix sucks btw. You can download the full version with deleted scene translated here: http://rizfilm.ir/subtitles/abyss-eobiseu/english/1992387** Follow gabbyu_subs on Twitter for subtitle updates. 
English 深渊.어비스-Abyss.E06.190521.HDTV.H264-NEXT-NF-V2   gabbyu
[NETFLIX] Synced to NEXT version. Runtime: 1:01:06. Made some minor adjustments on English dialogues from scene 38:18-38:30. Follow gabbyu_subs on Twitter for subtitle updates.  
English 深渊.어비스-Abyss.E06.190521.HDTV.H264-NEXT-NF   gabbyu
[NETFLIX] Synced to NEXT version. Runtime: 1:01:06. Added English dialogues from scene 38:18-38:30. Follow gabbyu_subs on Twitter for subtitle updates. 
English 深渊.어비스-Abyss.E05.190520.HDTV.H264-NEXT-NF   gabbyu
[NETFLIX] Synced to NEXT version. Runtime: 1:01:11. Follow gabbyu_subs on Twitter for subtitle updates. 
English 深渊.어비스-Abyss.E04.190514.HDTV.H264-NEXT-NF   gabbyu
[NETFLIX] Synced to NEXT version. Runtime: 1:01:21. Follow gabbyu_subs on Twitter for subtitle updates. 
English 深渊.어비스-Abyss.E03.190513.HDTV.H264-NEXT-NF   gabbyu
[NETFLIX] Synced to NEXT version. Runtime: 1:05:30. Follow gabbyu_subs on Twitter for subtitle updates. 
English 深渊.어비스-Abyss.E02.190507.HDTV.H264-NEXT-NF   gabbyu
[NETFLIX] Synced to NEXT version. Runtime: 1:04:49. Follow gabbyu_subs on Twitter for subtitle updates. 
English 深渊.어비스-Abyss.E01.190506.HDTV.H264-UNKNOWN-NOADS-NF   gabbyu
[NETFLIX] Synced to a UNKNOWN version with no advertisements. Runtime: 1:06:37. Follow gabbyu_subs on Twitter for subtitle updates. 
English 深渊.어비스-Abyss.E01.190506.HDTV.H264-NEXT-NF   gabbyu
[NETFLIX] Synced to NEXT version with advertisements. Runtime: 1:08:38. Follow gabbyu_subs on Twitter for subtitle updates.  
English 深渊.어비스.Abyss.E15.190625.HDTV.H264-NEXT-NF   gabbyu
[NETFLIX] Synced to NEXT version. Finale Tomorrow! Runtime: 1:04:02. Follow gabbyu_subs on Twitter for subtitle updates 
English 어비스.Abyss.E15.190624.1080p.Netflix.Untouched   teuwaiseu
Netflix Untouched with Original Credits  
English 어비스.Abyss.E14.190618.1080p.Netflix.Untouched   teuwaiseu
Netflix Untouched with Original Credits 
English 어비스.Abyss.E13.190617.1080p.Netflix.Untouched   teuwaiseu
Netflix Untouched with Original Credits 
English 어비스.Abyss.E12.190611.1080p.Netflix.Untouched   teuwaiseu
Netflix Untouched with Original Credits 
English 어비스.Abyss.E11.190610.1080p.Netflix.Untouched   teuwaiseu
Netflix Untouched with Original Credits 
English 어비스.Abyss.E10.190604.HDTV.H264-NEXT-NF   Lumina_B
Netflix, synced with no creds 
English 어비스.Abyss.E10.190604.1080p.Netflix.Untouched   teuwaiseu
Netflix Untouched with Original Credits 
English 어비스.Abyss.E09.190603.HDTV.H264-NEXT-NF   Lumina_B
Netflix, synced with no creds 
English 어비스.Abyss.E09.190603.1080p.Netflix.Untouched   teuwaiseu
Netflix Untouched with Original Credits 
English 어비스.Abyss.E08.190529.1080p.Netflix.Untouched   teuwaiseu
Netflix Untouched with Original Credits 
English 어비스.Abyss.E07.190528.1080p.Netflix.Untouched   teuwaiseu
Netflix Untouched with Original Credits 
English 어비스.Abyss.E06-E10.1080p.Netflix.Untouched   teuwaiseu
Netflix Untouched Episodes 06 - 10 with Original Credits 
English 어비스.Abyss.E06.190521.1080p.Netflix.Untouched   teuwaiseu
Netflix Untouched with Original Credits 
English 어비스.Abyss.E05.190520.1080p.Netflix.Untouched   teuwaiseu
Netflix Untouched with Original Credits 
English 어비스.Abyss.E04.190514.1080p.Netflix.Untouched   teuwaiseu
Netflix Untouched with Original Credits 
English 어비스.Abyss.E03.190513.1080p.Netflix.Untouched   teuwaiseu
Netflix Untouched with Original Credits 
English 어비스.Abyss.E02.190507.1080p.Netflix.Untouched   teuwaiseu
Netflix Untouched with Original Credits 
English 어비스.Abyss.E01-E05.1080p.Netflix.Untouched   teuwaiseu
Netflix Untouched Episodes 01 - 05 with Original Credits 
English 어비스.Abyss.E01.190506.1080p.Netflix.Untouched   teuwaiseu
Netflix Untouched with Original Credits 
English Abyss.E15[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.15[360p;450p;720p]Netflix 
English Abyss.E14[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.14[360p;450p;720p]Netflix 
English Abyss.E14.190618.HDTV.H264-NEXT-NF   kemahal
Synced for Ads Ver wih runtime : 01:05:27. Enjoy....  
English Abyss.E13[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.13[360p;450p;720p]Netflix 
English Abyss.E12[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.12[360p;450p;720p]Netflix 
English Abyss.E12.190612.HDTV.H264-NEXT-NF   kemahal
Synced for Ads Ver wih runtime : 01:09:28. Enjoy.... ;) 
English Abyss.E11[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.11[360p;450p;720p]Netflix 
English Abyss.E10[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.10[360p;450p;720p]Netflix 
English Abyss.E10.190604.720p-NEXT   Lumina_B
Netflix, synced with no creds 
English Abyss.E09[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.09[360p;450p;720p]Netflix 
English Abyss.E09.190603.720p-NEXT   Lumina_B
Netflix, synced with no creds 
English Abyss.E08[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.08[360p;450p;720p]Netflix 
English Abyss.E05-07[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.05-07[360p;450p;720p]Netflix 
English Abyss.E04[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.04[360p;450p;720p]Netflix 
English Abyss.E03[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.03[360p;450p;720p]Netflix 
English Abyss.E02[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.02[360p;450p;720p]Netflix 
English Abyss.E01[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.01[360p;450p;720p]Netflix 
English Abyss 11.720p-NEXT   onionring
This version includes the deleted part removed by Netflix. Credits to Gabbyu for upload. I just translated using Chinese subs so apologies if there are mistakes against Korean version. 
Farsi/Persian Abyss.E14-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سریال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Abyss.E13-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سریال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Abyss.E12-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سریال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Abyss.E11-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Abyss.E10-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Abyss.E09-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Abyss.E08-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Abyss.E07-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Abyss.E06-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام 
Farsi/Persian Abyss.E05-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Abyss.E04-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Abyss.E03-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Abyss.E02-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Abyss.E01-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
French Abyss.E11.2019.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-HoneyG   Dai973
 
French Abyss.E10.2019.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-HoneyG   Dai973
 
French Abyss.E09.2019.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-HoneyG   Dai973
Ces sous-titres proviennent de Netflix. 
French Abyss.E08.2019.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-HoneyG   Dai973
Ces sous-titres proviennent de Netflix. 
French Abyss.E07.2019.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-HoneyG   Dai973
Ces sous-titres proviennent de Netflix. 
French Abyss.E06.2019.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-HoneyG   Dai973
Ces sous-titres proviennent de Netflix. 
French Abyss.E05.2019.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-HoneyG   Dai973
Ces sous-titres proviennent de NF. 
French Abyss.E04.2019.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-HoneyG   Dai973
Ces sous-titres proviennent de NF. 
French Abyss.E03.2019.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-HoneyG   Dai973
Ces sous-titres proviennent de Netflix 
French Abyss.E02.2019.1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-HoneyG   Dai973
Ces sous-titres proviennent de Netflix. 
French Abyss.E01.2019.1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-HoneyG   Dai973
Ces sous-titres proviennent de Netflix. 
Greek Abyss.E12.190611.HDTV.H264.720p-NEXT   Catherine_Lee
Netflix - synced for NEXT 
Greek Abyss.E11.190610.HDTV.H264.70p-NEXT   Catherine_Lee
Netflix - synced for NEXT 
Greek Abyss.E10.190604.HDTV.H264.720p-NEXT   Catherine_Lee
Netflix - synced for NEXT 
Greek Abyss.E09.190603.HDTV.H264.720p-NEXT   Catherine_Lee
Netflix - synced for NEXT 
Greek Abyss.E08.190528.HDTV.H264.720p-NEXT   Catherine_Lee
Netflix - synced for NEXT 
Greek Abyss.E07.190527.HDTV.H264.720p-NEXT   Catherine_Lee
Netflix - synced for NEXT 
Greek Abyss.E06.190521.HDTV.H264.720p-NEXT   Catherine_Lee
Netflix - synced for NEXT 
Greek Abyss.E05.190520.HDTV.H264.720p-NEXT   Catherine_Lee
Netflix - synced for NEXT 
Greek Abyss.E04.190514.HDTV.H264.720p-NEXT   Catherine_Lee
Netflix - synced for NEXT 
Greek Abyss.E03.190513.720p.HDTV.H264-NEXT   Catherine_Lee
Netflix - synced for NEXT 
Greek Abyss.E02.190507.720p.HDTV.H264-NEXT   Catherine_Lee
Netflix - synced for NEXT 
Greek Abyss.E01.190506.720p.HDTV.H264-NEXT   Catherine_Lee
Netflix - synced for NEXT (video run time: 1:06:38) 
Indonesian 어비스ㅡAbyssㅡE15.WEB-DL.NF   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 어비스ㅡAbyssㅡE15.NEXT.NF   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 어비스ㅡAbyssㅡE14.WEB-DL.NF   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 어비스ㅡAbyssㅡE14.NEXT.NF   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 어비스ㅡAbyssㅡE13.WEB-DL.NF   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 어비스ㅡAbyssㅡE13.NEXT.NF   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 어비스ㅡAbyssㅡE12.WEB-DL.NF   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 어비스ㅡAbyssㅡE12.NEXT.NF   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 어비스ㅡAbyssㅡE11.WEB-DL.NF   SULTAN_KHILAF
Maaf telat. NOTE: Mulai menit 00:25:10-00:27:17 tidak ada subtitlenya. 
Indonesian 어비스ㅡAbyssㅡE11.NEXT.NF   SULTAN_KHILAF
Maaf telat. NOTE: Mulai menit 00:25:10-00:27:17 tidak ada subtitlenya. 
Indonesian 어비스ㅡAbyssㅡE10.WEB-DL.NF   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 어비스ㅡAbyssㅡE10.NEXT.NF   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 어비스ㅡAbyssㅡE09.WEB-DL.NF   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 어비스ㅡAbyssㅡE09.NEXT.NF   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 어비스ㅡAbyssㅡE08.WEB-DL.NF   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 어비스ㅡAbyssㅡE08.NEXT.NF   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 어비스ㅡAbyssㅡE07.WEB-DL.NF   SULTAN_KHILAF
NOTE: Video versi NEXT menit 00:06:31.215 --> 00:07:42.000 tidak ada subtitlenya. 
Indonesian 어비스ㅡAbyssㅡE07.NEXT.NF [FULL]   SULTAN_KHILAF
[FULL] Thanks to @evelynray & @gabbyu 
Indonesian 어비스ㅡAbyssㅡE07.NEXT.NF   SULTAN_KHILAF
NOTE: Video versi NEXT menit 00:06:31.215 --> 00:07:42.000 tidak ada subtitlenya. 
Indonesian 어비스ㅡAbyssㅡE06.WEB-DL.NF   SULTAN_KHILAF
Maaf telat 
Indonesian 어비스ㅡAbyssㅡE06.NEXT.NF   SULTAN_KHILAF
Maaf telat 
Indonesian 어비스ㅡAbyssㅡE05.WEB-DL.NF   SULTAN_KHILAF
Maaf telat 
Indonesian 어비스ㅡAbyssㅡE05.NEXT.NF   SULTAN_KHILAF
Maaf telat 
Indonesian 어비스ㅡAbyssㅡE04.WEB-DL.NF   SULTAN_KHILAF
"HANYA YANG DIBANGKITKAN ABYSS YANG BISA MELIHATNYA" 
Indonesian 어비스ㅡAbyssㅡE04.NEXT.NF   SULTAN_KHILAF
"HANYA YANG DIBANGKITKAN ABYSS YANG BISA MELIHATNYA" 
Indonesian 어비스ㅡAbyssㅡE03.WEB-DL.NF   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 어비스ㅡAbyssㅡE03.NEXT.NF   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 어비스ㅡAbyssㅡE02.WEB-DL.NF   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 어비스ㅡAbyssㅡE02.NEXT.NF   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 어비스ㅡAbyssㅡE01.WEB-DL.NF   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 어비스ㅡAbyssㅡE01.NEXT.NF [IKLAN]   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 어비스ㅡAbyssㅡE01.NEXT.NF   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 어비스ㅡAbyssㅡE01.720p-Unknow.NF   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 어비스.Abyss.S01E13.NF.WEB-DL   3gpbluray.net
Link : http://bit.ly/2XhSd6p 
Indonesian ABYSS(Eobiseu / 어비스)_EPISODE_01_SUBTITLE_INDONESIA   BOBY__HNDKO
Terima kasih sudah menggunakan subtitle saya 
Indonesian Abyss Eps. 3 (NEXT/TV)   buatfox48
Abyss Eps. 3 NEXTTV http://bit.ly/2YvX5lv [540] http://bit.ly/2PYYBJA [720] 
Indonesian Abyss Eps. 01 (Eobiseu / 어비스) (2019)   buatfox48
Abyss Eps. 01 (Eobiseu / 어비스) (2019)  
Indonesian Abyss Episode 02 (Eobiseu / 어비스) (2019)   buatfox48
Abyss Episode 02 (Eobiseu / 어비스) (2019) 
Indonesian [www.BluRay.id].Abyss.S01E13.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-Ao   3gpbluray.net
Link : http://bit.ly/2XhSd6p 
Malay 어비스.Abyss.E08.NEXT-NF   King_2
Sarikata dari Netflix. Terjemahan secara manual dari subtitle english. Tolong rate dan komen. Selamat menonton😁 
Malay 어비스.Abyss.E07.NEXT-NF   King_2
Sarikata dari Netflix. Terjemahan secara manual dari subtitle english. Tolong rate dan komen. Selamat menonton😁 
Malay 어비스.Abyss.E06.NEXT-NF   King_2
Sarikata dari Netflix. Terjemahan secara manual dari subtitle english. Tolong rate dan komen. Selamat menonton😁 
Malay 어비스.Abyss.E05.NEXT-NF   King_2
Sarikata dari Netflix. Terjemahan secara manual dari subtitle english. Tolong rate dan komen. Selamat menonton😁 
Malay 어비스.Abyss.E04.NEXT-NF   King_2
Sarikata dari Netflix. Terjemahan secara manual dari subtitle english. Tolong rate dan komen. Selamat menonton😁 
Malay 어비스.Abyss.E03.NEXT-NF   King_2
Sarikata dari Netflix. Terjemahan secara manual dari subtitle english. Tolong rate dan komen. Selamat menonton😁 
Malay 어비스.Abyss.E02.NEXT-NF   King_2
Sarikata dari Netflix. Terjemahan secara manual dari subtitle english. Tolong rate dan komen. Selamat menonton😁 
Malay 어비스.Abyss.E01.NEXT-NF   King_2
Sarikata dari Netflix. Terjemahan secara manual dari subtitle english. Tolong rate dan komen. Selamat menonton😁 
Polish Abyss.S01E12.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-Ao   Pati1989
Netflix Official Subtitles  
Polish Abyss.S01E11.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-Ao   Pati1989
Netflix Official Subtitles  
Polish Abyss.S01E10.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-Ao   Pati1989
Netflix Official Subtitles  
Polish Abyss.S01E09.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-Ao   Pati1989
Netflix Official Subtitles  
Polish Abyss.S01E08.1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-HoneyG   Pati1989
Netflix Official Subtitles 
Polish Abyss.S01E08.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-Ao   Pati1989
Netflix Official Subtitles 
Polish Abyss.S01E07.1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-HoneyG   Pati1989
Netflix Official Subtitles 
Polish Abyss.S01E07.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-Ao   Pati1989
Netflix Official Subtitles 
Polish Abyss.S01E06.1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-HoneyG   Pati1989
Netflix Official Subtitles  
Polish Abyss.S01E06.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-Ao   Pati1989
Netflix Official Subtitles  
Polish Abyss.S01E05.1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-HoneyG   Pati1989
Netflix Official Subtitles 
Polish Abyss.S01E05.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-Ao   Pati1989
Netflix Official Subtitles 
Polish Abyss.S01E04.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-Ao   Pati1989
Netflix Official Subtitles 
Polish Abyss.S01E03.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-Ao   Pati1989
Netflix Official Subtitles 
Polish Abyss.S01E02.1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-HoneyG   Pati1989
Netflix Official Subtitles 
Polish Abyss.S01E02.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-Ao   Pati1989
Netflix Official Subtitles 
Polish Abyss.S01E01.1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-HoneyG   Pati1989
Netflix Official Subtitles 
Polish Abyss.S01E01.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-Ao   Pati1989
Netflix Official Subtitles 
Spanish 어비스.Abyss.E15.190625.HDTV.H264-NEXT-NF   JoeruKyuden
E15. ¡Final mañana!. Abismo- 어비스 -SUB Español, Sincronizado para NEXT y HDTV Traducido del Inglés. 
Spanish 어비스.Abyss.E15.190625.720p-NEXT-NF   JoeruKyuden
E15. ¡Final mañana!. Abismo- 어비스 -SUB Español, Sincronizado para NEXT y HDTV Traducido del Inglés. 
Spanish 어비스.Abyss.E14.190618.HDTV.H264-NEXT-NF   JoeruKyuden
E14. Abismo- 어비스 -SUB Español, Sincronizado para NEXT y HDTV Traducido del Inglés. 
Spanish 어비스.Abyss.E14.190618.720p-NEXT-NF   JoeruKyuden
E14. Abismo- 어비스 -SUB Español, Sincronizado para NEXT y HDTV Traducido del Inglés. 
Spanish 어비스.Abyss.E13.190617.HDTV.H264-NEXT-NF   JoeruKyuden
E13. Abismo- 어비스 -SUB Español, Sincronizado para NEXT y HDTV Traducido del Inglés. 
Spanish 어비스.Abyss.E13.190617.720p-NEXT-NF   JoeruKyuden
E13. Abismo- 어비스 -SUB Español, Sincronizado para NEXT y HDTV Traducido del Inglés. 
Spanish 어비스.Abyss.E12.190612.HDTV.H264-NEXT-NF   JoeruKyuden
E12. Abismo- 어비스 -SUB Español, Sincronizado para NEXT y HDTV Traducido del Inglés. 
Spanish 어비스.Abyss.E12.190612.720p-NEXT-NF   JoeruKyuden
E12. Abismo- 어비스 -SUB Español, Sincronizado para NEXT y HDTV Traducido del Inglés. 
Spanish 어비스.Abyss.E11.190610.HDTV.H264-NEXT-NF   JoeruKyuden
E11. ** AVISO: la escena de 25: 10-27: 17 no tiene ninguna línea traducida debido a la fuente (NF) editada en esa escena. Abismo- 어비스 -SUB Español, Sincronizado para NEXT y HDTV Traducido del Inglés.  
Spanish 어비스.Abyss.E11.190610.720p-NEXT   JoeruKyuden
E11. ** AVISO: la escena de 25: 10-27: 17 no tiene ninguna línea traducida debido a la fuente (NF) editada en esa escena. Abismo- 어비스 -SUB Español, Sincronizado para NEXT y HDTV Traducido del Inglés.  
Spanish 어비스.Abyss.E10.190604.HDTV.H264-NEXT-NF   JoeruKyuden
E10.Abismo- 어비스 -SUB Español, Traducido del Inglés. 👍 
Spanish 어비스.Abyss.E10.190604.720p-NEXT   JoeruKyuden
E10.Abismo- 어비스 -SUB Español, Traducido del Inglés. 👍 
Spanish 어비스.Abyss.E09.190603.HDTV.H264-NEXT-NF   JoeruKyuden
E09.Abismo- 어비스 -SUB Español, Traducido del Inglés. 
Spanish 어비스.Abyss.E09.190603.720p-NEXT   JoeruKyuden
E09.Abismo- 어비스 -SUB Español, Traducido del Inglés. 
Spanish 어비스.Abyss.E08.190529.HDTV.H264-NEXT-NF   JoeruKyuden
E08.Abismo- 어비스 -SUB Español, Traducido del Inglés. 
Spanish 어비스.Abyss.E07.190528.HDTV.H264-NEXT-NF   JoeruKyuden
E07 ¡Las traducciones de la escena que falta (06: 30-07: 43) -SUB Español, Traducido del Inglés. 
Spanish Abyss.E10.   xoc85
❤[Netflix]❤ Ripeados y sincronizados por Choi Ha Young. 
Spanish Abyss.E09.   xoc85
❤[Netflix]❤ Ripeados y sincronizados por Choi Ha Young. 
Spanish Abyss.E08.   xoc85
❤[Netflix]❤ Ripeados y sincronizados por Choi Ha Young. 
Spanish Abyss.E07.   xoc85
❤[Netflix]❤ Ripeados y sincronizados por Choi Ha Young. 
Spanish Abyss.E06.   xoc85
❤[Netflix]❤ Ripeados y sincronizados por Choi Ha Young. 
Spanish Abyss.E05.   xoc85
❤[Netflix]❤ Ripeados y sincronizados por Choi Ha Young. 
Spanish Abyss.E04.   xoc85
❤[Netflix]❤ Ripeados y sincronizados por Choi Ha Young. 
Spanish Abyss.E03.   xoc85
❤[Netflix]❤ Ripeados y sincronizados por Choi Ha Young. 
Spanish Abyss.E02.   xoc85
❤[Netflix]❤ Ripeados y sincronizados por Choi Ha Young. 
Spanish Abyss.E01.   xoc85
❤[Netflix]❤ Ripeados y sincronizados por Choi Ha Young. 
Spanish Abyss Ep 04   Jese_Hdez
Subtítulo al Español para Korea Descargas 
Spanish Abyss Ep 03   Jese_Hdez
Subtítulo al Español para Korea Descargas 
Spanish Abyss Ep 02   Jese_Hdez
Subtítulo al Español para Korea Descargas 
Spanish Abyss Ep 01   Jese_Hdez
Subtítulo al Español para Korea Descargas 
Thai [www.BluRay.id].Abyss.S01E13.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-Ao   3gpbluray.net
Link : http://bit.ly/2XhSd6p  
Turkish Abyss EP14   Mysterious.
Ceviridizi.com Öznur 
Turkish Abyss EP13   Mysterious.
Ceviridizi.com Öznur 
Turkish Abyss (Eobiseu / 어비스) EP9   Mysterious.
ceviridizi.com Öznur 
Turkish Abyss (Eobiseu / 어비스) EP8   Mysterious.
ceviridizi.com NUR 
Turkish Abyss (Eobiseu / 어비스) EP7   Mysterious.
ceviridizi.com NUR 
Turkish Abyss (Eobiseu / 어비스) EP6   Mysterious.
ceviridizi.com 
Turkish Abyss (Eobiseu / 어비스) EP5   Mysterious.
ceviridizi.com 
Turkish Abyss (Eobiseu / 어비스) EP4   Mysterious.
ceviridizi.com 
Turkish Abyss (Eobiseu / 어비스) EP3   Mysterious.
ceviridizi.com Lütfen altyazıyı değerlendirin :) 
Turkish Abyss (Eobiseu / 어비스) EP2   Mysterious.
ceviridizi.com 
Turkish Abyss (Eobiseu / 어비스) EP12   Mysterious.
ceviridizi.com Nur 
Turkish Abyss (Eobiseu / 어비스) EP11   Mysterious.
ceviridizi.com Öznur 
Turkish Abyss (Eobiseu / 어비스) EP10   Mysterious.
ceviridizi.com NUR 
Turkish Abyss (Eobiseu / 어비스) EP1   Mysterious.
ceviridizi.com