تبلیغات

لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

Poster

Something in the Rain (Bab Jal Sajooneun Yebbeun Noona / 밥 잘 사주는 예쁜 누나)

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

  • سال : 2018
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian Something.in.The.Rain-Full-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگلند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Something.in.The.Rain.E16.END-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سریال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Something.in.The.Rain.E15-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سریال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Something.in.The.Rain.E14-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سریال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Something.in.The.Rain.E13-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سریال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Something.in.The.Rain.E12-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سریال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Something.in.The.Rain.E11-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگلند به کانال تلگرام 
Farsi/Persian Something.in.The.Rain.E10-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سریال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Something.in.The.Rain.E09-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سریال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Something.in.The.Rain.E08-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سریال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Something.in.The.Rain.E07-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سریال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Something.in.The.Rain.E06-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سریال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Something.in.The.Rain.E05-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سریال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Something.in.The.Rain.E04-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سریال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Something.in.The.Rain.E03-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Something.in.The.Rain.E02-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Something.in.The.Rain.E01-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Something In The Rain Episode 16   Persian Dream Team
YasiG7 - Elham75 @persiandreamteam  
Farsi/Persian Something In The Rain Episode 15   Persian Dream Team
YasiG7 - Elham75 @persiandreamteam  
Farsi/Persian Something In The Rain Episode 14   Persian Dream Team
YasiG7 - Elham75 @persiandreamteam  
Farsi/Persian Something In The Rain Episode 13   Persian Dream Team
YasiG7 - Elham75 @persiandreamteam  
Farsi/Persian Something In The Rain Episode 12   Persian Dream Team
Elham75 @persiandreamteam  
Farsi/Persian Something In The Rain Episode 11   Persian Dream Team
Elham75 - SAMIRA @persiandreamteam  
Farsi/Persian Something In The Rain Episode 10   Persian Dream Team
Elham75 @persiandreamteam  
Farsi/Persian Something In The Rain Episode 09   Persian Dream Team
Elham75 - YasiG7 @persiandreamteam  
Farsi/Persian Something In The Rain Episode 08   Persian Dream Team
Elham75 - YasiG7 @persiandreamteam  
Farsi/Persian Something In The Rain Episode 07   Persian Dream Team
Elham75 - YasiG7 @persiandreamteam  
Farsi/Persian Something In The Rain Episode 06   Persian Dream Team
Elham75 - YasiG7 @persiandreamteam  
Farsi/Persian Something In The Rain Episode 05   Persian Dream Team
Elham75 - YasiG7 @persiandreamteam  
Farsi/Persian Something In The Rain Episode 04   Persian Dream Team
Elham75 - YasiG7 @persiandreamteam  
Farsi/Persian Something In The Rain Episode 03   Persian Dream Team
Elham75 - YasiG7 @persiandreamteam  
Farsi/Persian Something In The Rain Episode 02   Persian Dream Team
Elham75 - YasiG7 @persiandreamteam  
Farsi/Persian Something In The Rain Episode 01   Persian Dream Team
Parnaz - Elham75 - YasiG7 @persiandreamteam  
Farsi/Persian Something In The Rain E14   Gisha.Mohseni
مطابق با اصول حرفه‌ای ترجمه، تنظیم و ساخت زیرنویس... جهت ارائه نظر و یا دریافت آهنگ های سریال به این آی دی تلگرام پام بدین: @biwordlost 
Farsi/Persian Something In The Rain E13   Gisha.Mohseni
مطابق با اصول حرفه‌ای ترجمه، تنظیم و ساخت زیرنویس ID تلگرام : @biwordlost جهت دریافت آهنگ های سریال یا اعلام نظرات خود به ای دی تلگرام بالا پیام بفرستید. 
Farsi/Persian SomeThing In The Rain E12   Gisha.Mohseni
مطابق با اصول حرفه ای ترجمه، تنظیم و ساخت زیرنویس آیدی تلگرام: @biwordlost 
Farsi/Persian SomeThing In The Rain E11.srt   Gisha.Mohseni
مطابق اصول حرفه ای ترجمه و تنظیم و ساخت زیرنویس 
Farsi/Persian Something In The Rain - All   Persian Dream Team
YasiG7 - Elham75 @persiandreamteam