تبلیغات

لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

Poster

The Smile Has Left Your Eyes (Haneureseo Naerineun Ireokgaeui Byeol / 하늘에서 내리는 일억개의 별)

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

  • سال : 2018
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Arabic The Smile Has Left Your Eyes Ep6   waleedx27
VIKI version  
Arabic The Smile Has Left Your Eyes Ep5   waleedx27
VIKI version  
Arabic The Smile Has Left Your Eyes Ep4   waleedx27
VIKI version  
Arabic The Smile Has Left Your Eyes Ep3   waleedx27
VIKI version  
Arabic The Smile Has Left Your Eyes Ep2   waleedx27
VIKI version  
Arabic The Smile Has Left Your Eyes Ep1   waleedx27
VIKI version  
Arabic The Smile Has Left Your Eyes E07-E014 [ 720p-NEXT ]   waleedx27
VIKI version  
Arabic The Smile Has Left Your Eyes (2018) Complete 720p HDTV AAC H.264-NEXT   asheq-torrent
█▐ كـــامـــل الــحــلــقــات █▐ - Viki Version  
Arabic The Smile Has Left Your Eyes (2018) Complete 1080p HDTV AAC H.264-NEXT   asheq-torrent
█▐ كـــامـــل الــحــلــقــات █▐ - Viki Version  
English 하늘에서내리는일억개의별ㆍㆍㆍThe.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E01-E16.END-NEXT-VIU   HWY
[VIU Ver] E01-E16 Complete Sub by RuoXi. Not mine I've just uploaded it for easier download all episode sub  
English 하늘에서내리는일억개의별ㆍㆍㆍOne.Hundred.Million.Stars.Falling.from.the.Sky.E01-E16.END-NEXT-VIU   HWY
[VIU Ver] E01-E16 Complete Sub by RuoXi. Not mine I've just uploaded it for easier download all episode sub  
English 하늘에서내리는일억개의별ㆍㆍㆍHundred.Million.Stars.Falling.from.the.Sky.E01-E16.END-NEXT-VIU   HWY
[VIU Ver] E01-E16 Complete Sub by RuoXi. Not mine I've just uploaded it for easier download all episode sub  
English 하늘에서내리는일억개의별ㆍㆍThe.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E01-E16.END-NEXT-VIU   movtamil
하늘에서내리는일억개의별ㆍㆍThe.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E01-E16.END-NEXT-VIU 
English 하늘에서내리는일억개의별ㆍㆍOne.Hundred.Million.Stars.Falling.from.the.Sky.E01-E16.END-NEXT-VIU   movtamil
하늘에서내리는일억개의별ㆍㆍThe.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E01-E16.END-NEXT-VIU 
English 하늘에서내리는일억개의별ㆍㆍHundred.Million.Stars.Falling.from.the.Sky.E01-E16.END-NEXT-VIU   movtamil
하늘에서내리는일억개의별ㆍㆍThe.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E01-E16.END-NEXT-VIU 
English 하늘에서내리는일억개의별ㆍThe.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E16.END.181122-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 16 [VIU Ver.] "I Want to Live". Synced for NEXT. Runtime : 01:01:48/49. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 하늘에서내리는일억개의별ㆍThe.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E15.181121-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 15 [VIU Ver.] "Please Don’t Do This". Synced for NEXT. Runtime : 01:02:31/32. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 하늘에서내리는일억개의별ㆍThe.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E14.181115-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 14 [VIU Ver.] "The Truth Revealed". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:47/48. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 하늘에서내리는일억개의별ㆍThe.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E13.181114-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 13 [VIU Ver.] "A Favor to Ask". Synced for NEXT. Runtime : 01:02:45. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 하늘에서내리는일억개의별ㆍThe.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E12.181108-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 12 [VIU Ver.] "The Inseparable Two". Synced for NEXT. Runtime : 01:00:25. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 하늘에서내리는일억개의별ㆍThe.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E11.181107-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 11 [VIU Ver.] "The Housewarming Party". Synced for NEXT. Runtime : 01:10:18. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 하늘에서내리는일억개의별ㆍThe.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E10.181101-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 10 [VIU Ver.] "How To Be a Good Person". Synced for NEXT. Runtime : 01:09:16. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 하늘에서내리는일억개의별ㆍThe.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E09.181031-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 9 [VIU Ver.] "So Who Actually Killed Her?". Synced for NEXT. Runtime : 01:01:16. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 하늘에서내리는일억개의별ㆍThe.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E08.181025-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 8 [VIU Ver.] "There’s No Trace of Him". Synced for NEXT. Runtime : 01:01:27. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 하늘에서내리는일억개의별ㆍThe.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E07.181024-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 7 [VIU Ver.] "One Million Dollars". Synced for NEXT. Runtime : 01:00:46. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 하늘에서내리는일억개의별ㆍThe.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E06.181018-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 6 [VIU Ver.] "Did You Think It Was a Joke?". Synced for NEXT. Runtime : 01:04:26/27. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 하늘에서내리는일억개의별ㆍThe.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E05.181017-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 5 [VIU Ver.] "Did You Tell Her to Do It?". Synced for NEXT. Runtime : 01:04:36. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 하늘에서내리는일억개의별ㆍThe.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E04.181011-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 4 [VIU Ver.] "You Killed Her". Synced for NEXT. Runtime : 01:05:04. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 하늘에서내리는일억개의별ㆍThe.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E03.181010-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 3 [VIU Ver.] "The Trophy". Synced for NEXT. Runtime : 01:02:20. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 하늘에서내리는일억개의별ㆍThe.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E02.181004-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 2 [VIU Ver.] "I've Met You Before". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:28. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 하늘에서-내리는-일억개의-별ㆍThe.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E01-16.END.720p-NEXT-VIU   ayamefan13
[VIU Ver.] Episode 1-16 END | Fixed common errors. 
English 하늘에서내리는일억개의별ㆍThe.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E01.181003-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 1 [VIU Ver.] "My Sister is Pretty". Synced for NEXT. Runtime : 01:01:12. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 하늘에서 내리는 일억개의 별ㆍThe.Smile.Has.Left.Your.Eyes~E12   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English 하늘에서 내리는 일억개의 별ㆍThe.Smile.Has.Left.Your.Eyes~E11   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English 하늘에서 내리는 일억개의 별ㆍThe.Smile.Has.Left.Your.Eyes~E10   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English 하늘에서 내리는 일억개의 별ㆍThe.Smile.Has.Left.Your.Eyes~E09   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English 하늘에서 내리는 일억개의 별ㆍThe.Smile.Has.Left.Your.Eyes~E08   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English 하늘에서 내리는 일억개의 별ㆍThe.Smile.Has.Left.Your.Eyes~E07   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English 하늘에서 내리는 일억개의 별ㆍThe.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E16.181122.END.720p-NEXT-VIU   ayamefan13
[VIU Ver.] Episode 15-16 END | Fixed common errors. 
English 하늘에서 내리는 일억개의 별ㆍThe.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E15.181121.720p-NEXT-VIU   ayamefan13
[VIU Ver.] Episode 15-16 END | Fixed common errors. 
English 하늘에서 내리는 일억개의 별ㆍThe.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E14.181115.720p-NEXT-VIU   ayamefan13
[VIU Ver.] Episode 13-14 | Fixed common errors. 
English 하늘에서 내리는 일억개의 별ㆍThe.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E13.181114.720p-NEXT-VIU   ayamefan13
[VIU Ver.] Episode 13-14 | Fixed common errors. 
English 하늘에서 내리는 일억개의 별ㆍThe.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E12.181108.720p-NEXT-VIU   ayamefan13
[VIU Ver.] Episode 11-12 | Fixed common errors. 
English 하늘에서 내리는 일억개의 별ㆍThe.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E11.181107.720p-NEXT-VIU   ayamefan13
[VIU Ver.] Episode 11-12 | Fixed common errors. 
English 하늘에서 내리는 일억개의 별ㆍThe.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E10.181101.720p-NEXT-VIU   ayamefan13
[VIU Ver.] Episode 9-10 | Fixed common errors. 
English 하늘에서 내리는 일억개의 별ㆍThe.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E09.181031.720p-NEXT-VIU   ayamefan13
[VIU Ver.] Episode 9-10 | Fixed common errors. 
English 하늘에서 내리는 일억개의 별ㆍThe.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E08.181025.720p-NEXT-VIU   ayamefan13
[VIU Ver.] Episode 7-8 | Fixed common errors. 
English 하늘에서 내리는 일억개의 별ㆍThe.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E07.181024.720p-NEXT-VIU   ayamefan13
[VIU Ver.] Episode 7-8 | Fixed common errors. 
English 하늘에서 내리는 일억개의 별ㆍThe.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E06.181018.720p-NEXT-VIU   ayamefan13
[VIU Ver.] Episode 5-6 | Fixed common errors. 
English 하늘에서 내리는 일억개의 별ㆍThe.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E06   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English 하늘에서 내리는 일억개의 별ㆍThe.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E05.181017.720p-NEXT-VIU   ayamefan13
[VIU Ver.] Episode 5-6 | Fixed common errors. 
English 하늘에서 내리는 일억개의 별ㆍThe.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E05   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English 하늘에서 내리는 일억개의 별ㆍThe.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E04.181011.720p-NEXT-VIU   ayamefan13
[VIU Ver.] Episode 1-4 | Fixed common errors. 
English 하늘에서 내리는 일억개의 별ㆍThe.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E03.181010.720p-NEXT-VIU   ayamefan13
[VIU Ver.] Episode 1-4 | Fixed common errors. 
English 하늘에서 내리는 일억개의 별ㆍThe.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E02.181004.720p-NEXT-VIU   ayamefan13
[VIU Ver.] Episode 1-4 | Fixed common errors. 
English 하늘에서 내리는 일억개의 별ㆍThe.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E01.181003.720p-NEXT-VIU   ayamefan13
[VIU Ver.] Episode 1-4 | Fixed common errors. 
English 하늘에서 내리는 일억개의 별-The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E04   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English 하늘에서 내리는 일억개의 별-The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E03   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English 하늘에서 내리는 일억개의 별-The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E02   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English 하늘에서 내리는 일억개의 별-The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E01   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English 하늘에서 내리는 일억개의 별-The.Smile.Has.Left.Your.Eyes EP01-16   movtamil
하늘에서내리는일억개의별ㆍㆍThe.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E01-E16.END-NEXT-VIU 
English 하늘에서 내리는 일억개의 별~The Smile Has Left Your Eyes EP03_@KTteam   Ro94kgh
@KTteam. . .🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  
English 하늘에서 내리는 일억개의 별~One.Hundred.Million.Stars.Falling.from.the.Sky.E16.END.181122-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 16 [VIU Ver.] "I Want to Live". Synced for NEXT. Runtime : 01:01:48/49. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 하늘에서 내리는 일억개의 별~One.Hundred.Million.Stars.Falling.from.the.Sky.E15.181121-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 15 [VIU Ver.] "Please Don’t Do This". Synced for NEXT. Runtime : 01:02:31/32. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 하늘에서 내리는 일억개의 별~One.Hundred.Million.Stars.Falling.from.the.Sky.E14.181115-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 14 [VIU Ver.] "The Truth Revealed". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:47/48. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 하늘에서 내리는 일억개의 별~One.Hundred.Million.Stars.Falling.from.the.Sky.E13.181114-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 13 [VIU Ver.] "A Favor to Ask". Synced for NEXT. Runtime : 01:02:45. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 하늘에서 내리는 일억개의 별~One.Hundred.Million.Stars.Falling.from.the.Sky.E12.181108-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 12 [VIU Ver.] "The Inseparable Two". Synced for NEXT. Runtime : 01:00:25. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 하늘에서 내리는 일억개의 별~One.Hundred.Million.Stars.Falling.from.the.Sky.E11.181107-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 11 [VIU Ver.] "The Housewarming Party". Synced for NEXT. Runtime : 01:10:18. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 하늘에서 내리는 일억개의 별~One.Hundred.Million.Stars.Falling.from.the.Sky.E10.181101-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 10 [VIU Ver.] "How To Be a Good Person". Synced for NEXT. Runtime : 01:09:16. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 하늘에서 내리는 일억개의 별~One.Hundred.Million.Stars.Falling.from.the.Sky.E09.181031-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 9 [VIU Ver.] "So Who Actually Killed Her?". Synced for NEXT. Runtime : 01:01:16. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 하늘에서 내리는 일억개의 별~One.Hundred.Million.Stars.Falling.from.the.Sky.E08.181025-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 8 [VIU Ver.] "There’s No Trace of Him". Synced for NEXT. Runtime : 01:01:27. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 하늘에서 내리는 일억개의 별~One.Hundred.Million.Stars.Falling.from.the.Sky.E07.181024-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 7 [VIU Ver.] "One Million Dollars". Synced for NEXT. Runtime : 01:00:46. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 하늘에서 내리는 일억개의 별~One.Hundred.Million.Stars.Falling.from.the.Sky.E06.181018-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 6 [VIU Ver.] "Did You Think It Was a Joke?". Synced for NEXT. Runtime : 01:04:26/27. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 하늘에서 내리는 일억개의 별~One.Hundred.Million.Stars.Falling.from.the.Sky.E05.181017-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 5 [VIU Ver.] "Did You Tell Her to Do It?". Synced for NEXT. Runtime : 01:04:36. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 하늘에서 내리는 일억개의 별~One.Hundred.Million.Stars.Falling.from.the.Sky.E04.181011-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 4 [VIU Ver.] "You Killed Her". Synced for NEXT. Runtime : 01:05:04. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 하늘에서 내리는 일억개의 별~One.Hundred.Million.Stars.Falling.from.the.Sky.E03.181010-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 3 [VIU Ver.] "The Trophy". Synced for NEXT. Runtime : 01:02:20. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 하늘에서 내리는 일억개의 별~One.Hundred.Million.Stars.Falling.from.the.Sky.E02.181004-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 2 [VIU Ver.] "I've Met You Before". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:28. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 하늘에서 내리는 일억개의 별~One.Hundred.Million.Stars.Falling.from.the.Sky.E01.181003-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 1 [VIU Ver.] "My Sister is Pretty". Synced for NEXT. Runtime : 01:01:12. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 하늘에서 내리는 일억개의 별~Hundred.Million.Stars.Falling.from.the.Sky.E16.END.181122-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 16 [VIU Ver.] "I Want to Live". Synced for NEXT. Runtime : 01:01:48/49. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 하늘에서 내리는 일억개의 별~Hundred.Million.Stars.Falling.from.the.Sky.E15.181121-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 15 [VIU Ver.] "Please Don’t Do This". Synced for NEXT. Runtime : 01:02:31/32. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 하늘에서 내리는 일억개의 별~Hundred.Million.Stars.Falling.from.the.Sky.E14.181115-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 14 [VIU Ver.] "The Truth Revealed". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:47/48. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 하늘에서 내리는 일억개의 별~Hundred.Million.Stars.Falling.from.the.Sky.E13.181114-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 13 [VIU Ver.] "A Favor to Ask". Synced for NEXT. Runtime : 01:02:45. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 하늘에서 내리는 일억개의 별~Hundred.Million.Stars.Falling.from.the.Sky.E12.181108-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 12 [VIU Ver.] "The Inseparable Two". Synced for NEXT. Runtime : 01:00:25. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 하늘에서 내리는 일억개의 별~Hundred.Million.Stars.Falling.from.the.Sky.E11.181107-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 11 [VIU Ver.] "The Housewarming Party". Synced for NEXT. Runtime : 01:10:18. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 하늘에서 내리는 일억개의 별~Hundred.Million.Stars.Falling.from.the.Sky.E10.181101-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 10 [VIU Ver.] "How To Be a Good Person". Synced for NEXT. Runtime : 01:09:16. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 하늘에서 내리는 일억개의 별~Hundred.Million.Stars.Falling.from.the.Sky.E09.181031-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 9 [VIU Ver.] "So Who Actually Killed Her?". Synced for NEXT. Runtime : 01:01:16. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 하늘에서 내리는 일억개의 별~Hundred.Million.Stars.Falling.from.the.Sky.E08.181025-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 8 [VIU Ver.] "There’s No Trace of Him". Synced for NEXT. Runtime : 01:01:27. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 하늘에서 내리는 일억개의 별~Hundred.Million.Stars.Falling.from.the.Sky.E07.181024-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 7 [VIU Ver.] "One Million Dollars". Synced for NEXT. Runtime : 01:00:46. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 하늘에서 내리는 일억개의 별~Hundred.Million.Stars.Falling.from.the.Sky.E06.181018-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 6 [VIU Ver.] "Did You Think It Was a Joke?". Synced for NEXT. Runtime : 01:04:26/27. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 하늘에서 내리는 일억개의 별~Hundred.Million.Stars.Falling.from.the.Sky.E05.181017-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 5 [VIU Ver.] "Did You Tell Her to Do It?". Synced for NEXT. Runtime : 01:04:36. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 하늘에서 내리는 일억개의 별~Hundred.Million.Stars.Falling.from.the.Sky.E04.181011-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 4 [VIU Ver.] "You Killed Her". Synced for NEXT. Runtime : 01:05:04. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 하늘에서 내리는 일억개의 별~Hundred.Million.Stars.Falling.from.the.Sky.E03.181010-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 3 [VIU Ver.] "The Trophy". Synced for NEXT. Runtime : 01:02:20. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 하늘에서 내리는 일억개의 별~Hundred.Million.Stars.Falling.from.the.Sky.E02.181004-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 2 [VIU Ver.] "I've Met You Before". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:28. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 하늘에서 내리는 일억개의 별~Hundred.Million.Stars.Falling.from.the.Sky.E01.181003-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 1 [VIU Ver.] "My Sister is Pretty". Synced for NEXT. Runtime : 01:01:12. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 하늘에서 내리는 일억개의 별.The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E16.END-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 하늘에서 내리는 일억개의 별.The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E15-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 하늘에서 내리는 일억개의 별.The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E14-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 하늘에서 내리는 일억개의 별.The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E13-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 하늘에서 내리는 일억개의 별.The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E12-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 하늘에서 내리는 일억개의 별.The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E11-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 하늘에서 내리는 일억개의 별.The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E10-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 하늘에서 내리는 일억개의 별.The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E09-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 하늘에서 내리는 일억개의 별.The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E08-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 하늘에서 내리는 일억개의 별.The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E07-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 하늘에서 내리는 일억개의 별.The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E06-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 하늘에서 내리는 일억개의 별.The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E05-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 하늘에서 내리는 일억개의 별.The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E04-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 하늘에서 내리는 일억개의 별.The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E03-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 하늘에서 내리는 일억개의 별.The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E02-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 하늘에서 내리는 일억개의 별.The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E01-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 하늘에서 내리는 일억개의 별.The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E01-16-NEXT-VIU   movtamil
하늘에서내리는일억개의별ㆍㆍThe.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E01-E16.END-NEXT-VIU 
English The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E15[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.15[360p;450p;720p]VIU 
English The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E13[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.13[360p;450p;720p]VIU 
English The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E12[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.12[360p;450p;720p]VIU 
English The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E12   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E11[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.11[360p;450p;720p]VIU 
English The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E11   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E10[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.10[360p;450p;720p]VIU 
English The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E10   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E09   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E08   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E07-09[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.07-09[360p;450p;720p]VIU 
English The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E07   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E06[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.06[360p;450p;720p]VIU 
English The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E06   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E05[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.05[360p;450p;720p]VIU 
English The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E05   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E04   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E03-04[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.03-04[360p;450p;720p]VIU 
English The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E03   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E02   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E01-16[360p;450p;720p]-NEXT   movtamil
하늘에서내리는일억개의별ㆍㆍThe.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E01-E16.END-NEXT-VIU 
English The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E01-16.END[360p;450p;720p;1080p]-NEXT   kayakmyak
Ep.01-16.END[360p;450p;720p;1080p]VIU 
English The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E01-16.480p.hdtv.Farshow   movtamil
하늘에서내리는일억개의별ㆍㆍThe.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E01-E16.END-NEXT-VIU 
English The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E01-16   movtamil
하늘에서내리는일억개의별ㆍㆍThe.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E01-E16.END-NEXT-VIU 
English The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E01-02[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.01-02[360p;450p;720p]VIU 
English The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E01   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English One.Hundred.Million.Stars.Falling.from.the.Sky.EP01-16-NEXT-VIU 하늘에서 내리는 일억개의 별   movtamil
하늘에서내리는일억개의별ㆍㆍThe.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E01-E16.END-NEXT-VIU 
Farsi/Persian 하늘에서 내리는 일억개의 별~The Smile Has Left Your Eyes EP16.END_@KTteam   Ro94kgh
@KTteam. . .🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  
Farsi/Persian 하늘에서 내리는 일억개의 별~The Smile Has Left Your Eyes EP15_@KTteam   Ro94kgh
@KTteam. . .🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  
Farsi/Persian 하늘에서 내리는 일억개의 별~The Smile Has Left Your Eyes EP14_@KTteam   Ro94kgh
@KTteam. . .🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  
Farsi/Persian 하늘에서 내리는 일억개의 별~The Smile Has Left Your Eyes EP13_@KTteam   Ro94kgh
@KTteam. . .🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  
Farsi/Persian 하늘에서 내리는 일억개의 별~The Smile Has Left Your Eyes EP12_@KTteam   Ro94kgh
@KTteam. . .🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  
Farsi/Persian 하늘에서 내리는 일억개의 별~The Smile Has Left Your Eyes EP11_@KTteam   Ro94kgh
@KTteam. . .🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  
Farsi/Persian 하늘에서 내리는 일억개의 별~The Smile Has Left Your Eyes EP10_@KTteam   Ro94kgh
@KTteam. . .🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  
Farsi/Persian 하늘에서 내리는 일억개의 별~The Smile Has Left Your Eyes EP09_@KTteam   Ro94kgh
@KTteam. . .🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  
Farsi/Persian 하늘에서 내리는 일억개의 별~The Smile Has Left Your Eyes EP08_@KTteam   Ro94kgh
@KTteam. . .🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  
Farsi/Persian 하늘에서 내리는 일억개의 별~The Smile Has Left Your Eyes EP07_@KTteam   Ro94kgh
@KTteam. . .🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  
Farsi/Persian 하늘에서 내리는 일억개의 별~The Smile Has Left Your Eyes EP06_@KTteam   Ro94kgh
@KTteam. . .🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  
Farsi/Persian 하늘에서 내리는 일억개의 별~The Smile Has Left Your Eyes EP05_@KTteam   Ro94kgh
@KTteam. . .🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  
Farsi/Persian 하늘에서 내리는 일억개의 별~The Smile Has Left Your Eyes EP04_@KTteam   Ro94kgh
@KTteam. . .🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  
Farsi/Persian 하늘에서 내리는 일억개의 별~The Smile Has Left Your Eyes EP02_@KTteam   Ro94kgh
@KTteam. . .🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  
Farsi/Persian 하늘에서 내리는 일억개의 별~The Smile Has Left Your Eyes EP01-@KTteam   Ro94kgh
@KTteam. . .🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  
Farsi/Persian 하늘에서 내리는 일억개의 별_The.Smile.Has.Left.Your.Eyes_All❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@Barcodesubtitle❤️ تمام قسمتها  
Farsi/Persian 하늘에서 내리는 일억개의 별.The.Smile.Has.Left.Your.Eyes~E16❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️  
Farsi/Persian 하늘에서 내리는 일억개의 별.The.Smile.Has.Left.Your.Eyes~E15❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️  
Farsi/Persian 하늘에서 내리는 일억개의 별.The.Smile.Has.Left.Your.Eyes~E14❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️ 
Farsi/Persian 하늘에서 내리는 일억개의 별.The.Smile.Has.Left.Your.Eyes~E13❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️ 
Farsi/Persian 하늘에서 내리는 일억개의 별.The.Smile.Has.Left.Your.Eyes~E12❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️  
Farsi/Persian 하늘에서 내리는 일억개의 별.The.Smile.Has.Left.Your.Eyes~E11❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️  
Farsi/Persian 하늘에서 내리는 일억개의 별.The.Smile.Has.Left.Your.Eyes~E10❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️  
Farsi/Persian 하늘에서 내리는 일억개의 별.The.Smile.Has.Left.Your.Eyes~E09❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️ 
Farsi/Persian 하늘에서 내리는 일억개의 별.The.Smile.Has.Left.Your.Eyes~E08❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️  
Farsi/Persian 하늘에서 내리는 일억개의 별.The.Smile.Has.Left.Your.Eyes~E07❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️  
Farsi/Persian 하늘에서 내리는 일억개의 별.The.Smile.Has.Left.Your.Eyes~E06❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️  
Farsi/Persian 하늘에서 내리는 일억개의 별.The.Smile.Has.Left.Your.Eyes~E05❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️ 
Farsi/Persian 하늘에서 내리는 일억개의 별.The.Smile.Has.Left.Your.Eyes~E04❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️  
Farsi/Persian 하늘에서 내리는 일억개의 별.The.Smile.Has.Left.Your.Eyes~E03❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️  
Farsi/Persian 하늘에서 내리는 일억개의 별.The.Smile.Has.Left.Your.Eyes~E02❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️ 
Farsi/Persian 하늘에서 내리는 일억개의 별.The.Smile.Has.Left.Your.Eyes~E01❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️ 
Farsi/Persian The Smile Has Left Your Eyes Episode 16   Persian Dream Team
DoNyA - Neginell @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian The Smile Has Left Your Eyes Episode 15   Persian Dream Team
Neginell @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian The Smile Has Left Your Eyes Episode 14   Persian Dream Team
DoNyA - Neginell @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian The Smile Has Left Your Eyes Episode 13   Persian Dream Team
DoNyA - Neginell @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian The Smile Has Left Your Eyes Episode 12   Persian Dream Team
DoNyA - Neginell @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian The Smile Has Left Your Eyes Episode 11   Persian Dream Team
DoNyA - Neginell @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian The Smile Has Left Your Eyes Episode 10   Persian Dream Team
DoNyA - Neginell @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian The Smile Has Left Your Eyes Episode 09   Persian Dream Team
Neginell @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian The Smile Has Left Your Eyes Episode 08   Persian Dream Team
DoNyA - Neginell @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian The Smile Has Left Your Eyes Episode 07   Persian Dream Team
DoNyA - Neginell @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian The Smile Has Left Your Eyes Episode 06   Persian Dream Team
DoNyA - Neginell @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian The Smile Has Left Your Eyes Episode 05   Persian Dream Team
Neginell @PersianDreamTeam 
Farsi/Persian The Smile Has Left Your Eyes Episode 04   Persian Dream Team
DoNyA - Neginell @PersianDreamTeam 
Farsi/Persian The Smile Has Left Your Eyes Episode 03   Persian Dream Team
Neginell @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian The Smile Has Left Your Eyes Episode 02   Persian Dream Team
Neginell - DoNyA @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian The Smile Has Left Your Eyes Episode 01   Persian Dream Team
Neginell - DoNyA @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian The Smile Has Left Your Eyes - All   Persian Dream Team
DoNyA - Neginell @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian The Smile Has Left Your Eyes (Haneureseo Naerineun Ireokgaeui Byeol / 하늘에서 내리는 일억개의 별)   Ro94kgh
@KTteam. . .🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  
French The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E16.181122.720p-NEXT   Dai973
 
French The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E15.181121.720p-NEXT   Dai973
 
French The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E14.181115.720p-NEXT   Dai973
 
French The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E13.181114.720p-NEXT   Dai973
 
French The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E12.181108.720p-NEXT   Dai973
 
French The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E11.181107.720p-NEXT   Dai973
 
French The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E10.181101.720p-NEXT   Dai973
 
French The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E09.181031.720p-NEXT   Dai973
 
French The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E08.181025.720p-NEXT   Dai973
 
French The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E07.181024.720p-NEXT   Dai973
 
French The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E06.181018.720p-NEXT   Dai973
 
French The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E05.181017.720p-NEXT   Dai973
 
French The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E04.181011.720p-NEXT   Dai973
 
French The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E03.181010.720p-NEXT   Dai973
 
French The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E02.181004.720p-NEXT   Dai973
 
French The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E01-16 END   Dai973
 
French The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E01.181003.720p-NEXT   Dai973
 
French Tes yeux ont perdu le sourire (하늘에서 내리는 일억개의 별)   copieur
 
Greek The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E01-E16.END-NEXT   Catherine_Lee
Translated by viki // synched for NEXT by Catherine Lee 
Indonesian 零ㅡ하늘에서 내리는 1억 개의 별ㅡThe Smile Has Left Your Eyes Ep.16 END ASMAFRUITY   asm4fru1ty
"Aku Ingin Hidup" Terima kasih sudah menggunakan subtitle kami. Nantikan subtitle kami di drama lainnya. 
Indonesian 零ㅡ하늘에서 내리는 1억 개의 별ㅡThe Smile Has Left Your Eyes Ep.15 ASMAFRUITY   asm4fru1ty
"Tolong Jangan Lakukan Ini" 
Indonesian 零ㅡ하늘에서 내리는 1억 개의 별ㅡThe Smile Has Left Your Eyes Ep.14 ASMAFRUITY   asm4fru1ty
"Kebenaran Terungkap" 
Indonesian 零ㅡ하늘에서 내리는 1억 개의 별ㅡThe Smile Has Left Your Eyes Ep.13 ASMAFRUITY   asm4fru1ty
"Sebuah Permintaan" 
Indonesian 零ㅡ하늘에서 내리는 1억 개의 별ㅡThe Smile Has Left Your Eyes Ep.12 ASMAFRUITY   asm4fru1ty
"Dua Orang Yang Tidak Terpisahkan" 
Indonesian 零ㅡ하늘에서 내리는 1억 개의 별ㅡThe Smile Has Left Your Eyes Ep.11 ASMAFRUITY   asm4fru1ty
"Pesta Pindah Rumah" 
Indonesian 零ㅡ하늘에서 내리는 1억 개의 별ㅡThe Smile Has Left Your Eyes Ep.10 ASMAFRUITY   asm4fru1ty
"Bagaimana Menjadi Orang Baik" 
Indonesian 零ㅡ하늘에서 내리는 1억 개의 별ㅡThe Smile Has Left Your Eyes Ep.09 ASMAFRUITY   asm4fru1ty
"Jadi Siapa Yang Sebenarnya Membunuhnya?" 
Indonesian 零ㅡ하늘에서 내리는 1억 개의 별ㅡThe Smile Has Left Your Eyes Ep.08 ASMAFRUITY   asm4fru1ty
"Tidak Ada Jejaknya" 
Indonesian 零ㅡ하늘에서 내리는 1억 개의 별ㅡThe Smile Has Left Your Eyes Ep.07 ASMAFRUITY   asm4fru1ty
"Satu Juta Dolar" 
Indonesian 零ㅡ하늘에서 내리는 1억 개의 별ㅡThe Smile Has Left Your Eyes Ep.06 ASMAFRUITY   asm4fru1ty
"Menurutmu Ini Lelucon?" 
Indonesian 零ㅡ하늘에서 내리는 1억 개의 별ㅡThe Smile Has Left Your Eyes Ep.05 ASMAFRUITY   asm4fru1ty
"Kau Menyuruhnya Melakukannya?" 
Indonesian 零ㅡ하늘에서 내리는 1억 개의 별ㅡThe Smile Has Left Your Eyes Ep.04 ASMAFRUITY   asm4fru1ty
"Kau Membunuhnya" 
Indonesian 零ㅡ하늘에서 내리는 1억 개의 별ㅡThe Smile Has Left Your Eyes Ep.03 ASMAFRUITY   asm4fru1ty
"Piala" 
Indonesian 零ㅡ하늘에서 내리는 1억 개의 별ㅡThe Smile Has Left Your Eyes Ep.02 ASMAFRUITY   asm4fru1ty
"Aku Pernah Bertemu Denganmu Sebelumnya" 
Indonesian 零ㅡ하늘에서 내리는 1억 개의 별ㅡThe Smile Has Left Your Eyes Ep.01 ASMAFRUITY   asm4fru1ty
"Adikku Cantik" 
Indonesian 零ㅡ하늘에서 내리는 1억 개의 별ㅡThe Smile Has Left Your Eyes ep 2ㅡNEXT   AzH
Sync untuk versi NEXT | Terjemahan oleh VIU  
Indonesian 零ㅡ하늘에서 내리는 1억 개의 별ㅡThe Smile Has Left Your Eyes ep 1ㅡNEXT   AzH
Sync untuk versi NEXT | Terjemahan oleh VIU 
Indonesian 错ㅡㅡ일억개의 별ㅡㅡThe Smile Has Left Your EyesㅡㅡE16 END.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Sampai bertemu di drama lainnya. Selamat menonton😊 
Indonesian 错ㅡㅡ일억개의 별ㅡㅡThe Smile Has Left Your EyesㅡㅡE15.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. 1 episode lagi besok. Selamat menonton😊 
Indonesian 错ㅡㅡ일억개의 별ㅡㅡThe Smile Has Left Your EyesㅡㅡE14.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Minggu depan episode terakhir. 
Indonesian 错ㅡㅡ일억개의 별ㅡㅡThe Smile Has Left Your EyesㅡㅡE13.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Maaf telat karena baru pulang dari tes CPNS. 
Indonesian 错ㅡㅡ일억개의 별ㅡㅡThe Smile Has Left Your EyesㅡㅡE12.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 错ㅡㅡ일억개의 별ㅡㅡThe Smile Has Left Your EyesㅡㅡE11.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 错ㅡㅡ일억개의 별ㅡㅡThe Smile Has Left Your EyesㅡㅡE10.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Maaf telat. Selamat menonton😊 
Indonesian 错ㅡㅡ일억개의 별ㅡㅡThe Smile Has Left Your EyesㅡㅡE09.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 错ㅡㅡ일억개의 별ㅡㅡThe Smile Has Left Your EyesㅡㅡE08.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 错ㅡㅡ일억개의 별ㅡㅡThe Smile Has Left Your EyesㅡㅡE07.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 错ㅡㅡ일억개의 별ㅡㅡThe Smile Has Left Your EyesㅡㅡE06.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 错ㅡㅡ일억개의 별ㅡㅡThe Smile Has Left Your EyesㅡㅡE05.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Maaf telat. Selamat menonton😊 
Indonesian 错ㅡㅡ일억개의 별ㅡㅡThe Smile Has Left Your EyesㅡㅡE04.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Maaf telat. Selamat menonton😊 
Indonesian 错ㅡㅡ일억개의 별ㅡㅡThe Smile Has Left Your EyesㅡㅡE03.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Maaf telat. Selamat menonton😊 
Indonesian 错ㅡㅡ일억개의 별ㅡㅡThe Smile Has Left Your EyesㅡㅡE02.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Maaf telat. Selamat menonton😊 
Indonesian 错ㅡㅡ일억개의 별ㅡㅡThe Smile Has Left Your EyesㅡㅡE01.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 하늘에서내리는일억개의별.E01.VIU-NEXT   BULLSHITT_17
 
Indonesian 하늘에서.내리는.일억개의 별ㅡㅡ💚The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E09💚ㅡㅡby.uchakka   uchakka
💚 IG/Twitter @uchakka 💚 || "OST The Smile Has Left Your Eyes" (Coldplay - Yellow) (Lee Seung Yeol - Someday)  
Indonesian 하늘에서.내리는.일억개의 별ㅡㅡ💚The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E08💚ㅡㅡby.uchakka   uchakka
💚 IG/Twitter @uchakka 💚 || "OST The Smile Has Left Your Eyes" (Coldplay - Yellow) (Lee Seung Yeol - Someday) 
Indonesian 하늘에서.내리는.일억개의 별ㅡㅡ💚The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E07💚ㅡㅡby.uchakka   uchakka
💚 IG/Twitter @uchakka 💚 || "OST The Smile Has Left Your Eyes" (Coldplay - Yellow) (Lee Seung Yeol - Someday) 
Indonesian 하늘에서.내리는.일억개의 별ㅡㅡ💚The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E06💚ㅡㅡby.uchakka   uchakka
💚 IG/Twitter @uchakka 💚 || "OST The Smile Has Left Your Eyes" (Coldplay - Yellow) 
Indonesian 하늘에서.내리는.일억개의 별ㅡㅡ💚The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E05💚ㅡㅡby.uchakka   uchakka
💚 IG/Twitter @uchakka 💚 || "OST The Smile Has Left Your Eyes" 
Indonesian 하늘에서.내리는.일억개의 별ㅡㅡ💚The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E03💚ㅡㅡby.uchakka   uchakka
💚 IG/Twitter @uchakka 💚 || "OST The Smile Has Left Your Eyes" MAAF BESOK AKU GAK AKAN UPLOAD EPISODE 4. Aku mau nonton #SpotifyOnStage jadi kalau udah balik dari Jakarta aku kerjain lagi~ Thanks 
Indonesian 하늘에서.내리는.일억개의 별ㅡㅡ💚The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E02💚ㅡㅡby.uchakka   uchakka
💚 IG/Twitter @uchakka 💚 || "OST The Smile Has Left Your Eyes"  
Indonesian 하늘에서.내리는.일억개의 별ㅡㅡ💚The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E01💚ㅡㅡby.uchakka   uchakka
💚 IG/Twitter @uchakka 💚 || "OST The Smile Has Left Your Eyes" 
Indonesian The Smile Has Left Your Eyes 16 END   Rujakkks
Selamat menonton! Episode terakhir. 
Indonesian The Smile Has Left Your Eyes 15   Rujakkks
Selamat menonton! 
Indonesian The Smile Has Left Your Eyes 14   Rujakkks
Selamat menonton! 
Indonesian The Smile Has Left Your Eyes 13   Rujakkks
Selamat menonton! 
Indonesian The Smile Has Left Your Eyes 12   Rujakkks
Selamat menonton! 
Indonesian The Smile Has Left Your Eyes 11   Rujakkks
 
Indonesian The Smile Has Left Your Eyes 10   Rujakkks
Silakan digunakan. Maaf atas kekurangan yang ada. Trims. 
Indonesian The Smile Has Left Your Eyes 09   Rujakkks
Silakan digunakan. Maaf atas kekurangan yang ada. Trims. 
Indonesian The Smile Has Left Your Eyes 08   Rujakkks
Silakan digunakan. Maaf atas kekurangan yang ada. Trims. 
Indonesian The Smile Has Left Your Eyes 07   Rujakkks
Silakan digunakan. Maaf atas kekurangan yang ada. Trims. 
Indonesian The Smile Has Left Your Eyes 06   Rujakkks
Silakan digunakan. Maaf atas kekurangan yang ada. Trims. Selamat menonton. 
Indonesian The Smile Has Left Your Eyes 05   Rujakkks
Silakan digunakan. Maaf atas kekurangan yang ada. Terima kasih. Selamat menonton. 
Indonesian The Smile Has Left Your Eyes 04   Rujakkks
Silakan digunakan. Maaf atas kekurangan yang ada di dalam subtitle ini. Terima kasih. 
Indonesian The Smile Has Left Your Eyes 03   Rujakkks
Silakan digunakan. Maaf atas kekurangan yang ada di dalam subtitle ini. Terima kasih. 
Indonesian The Smile Has Left Your Eyes 02   Rujakkks
Silakan digunakan dan maaf atas kekurangan yang ada dalam subtitle ini. Trims. 
Indonesian The Smile Has Left Your Eyes 01   Rujakkks
Silakan digunakan. maaf atas kekurangan yang ada dalam subtitle ini. Terima kasih. 
Malay The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E16.END.181122-NEXT   Nasrull07
 
Malay The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E15.181121-NEXT   Nasrull07
 
Malay The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E14.181115-NEXT   Nasrull07
 
Malay The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E13.181114-NEXT   Nasrull07
 
Malay The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E12.181108-NEXT   Nasrull07
 
Malay The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E11.181107-NEXT   Nasrull07
 
Malay The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E10.181101-NEXT   Nasrull07
 
Malay The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E09.181031-NEXT   Nasrull07
 
Malay The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E08.181025-NEXT   Nasrull07
 
Malay The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E07.181024-NEXT   Nasrull07
 
Malay The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E06.181018-NEXT   Nasrull07
 
Malay The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E05.181017-NEXT   Nasrull07
 
Malay The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E04.181011-NEXT   Nasrull07
 
Malay The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E03.181010-NEXT   Nasrull07
 
Malay The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E02.181004-NEXT   Nasrull07
 
Malay The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E01.181003-NEXT   Nasrull07
 
Slovak The smile has left your eyes EP1-16 SK   Skarede_Kacatko
Slovak زیرنویس were translated by Škaredé Káčatko 
Spanish 하늘에서 내리는 일억개의 별.The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E01-08-NEXT-VIKI   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
Spanish The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E13-E16.END   huebman
E13 al E16.Final Viki Subs Sincronizados 2ra NEXT 
Spanish The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E09-E12   huebman
E09 al E12 Viki Subs Sincronizados 2ra NEXT 
Spanish The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E05-E08   huebman
E05 al E08 Viki Subs Sincronizados 2ra NEXT 
Spanish The.Smile.Has.Left.Your.Eyes.E01-E04   huebman
E01 al E04 Viki Subs Sincronizados 2ra NEXT 
Spanish The Smile Has Left_Your Eyes Episode 2   Koreateamo
[Versión Viki] 
Spanish The Smile Has Left_Your Eyes Episode 1   Koreateamo
[Versión Viki] 
Spanish The Smile Has Left_Your Eyes Capítulos 3 y 4   Koreateamo
[Versión Viki]